Agroplaza en de natuur. Het is ongeveer zoals patat met mayonaise, snelwegen en flitspalen of Koning Willem Alexander en Koningin Maxima. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Lieve Sharon was mijn eerste blog over de
natuurperikelen waar Agroplaza mee te maken heeft, dat epistel dateert al van31 maart 2015. Dat betekent niet dat wij pas vanaf die datum met nieuwe regelgeving te maken kregen, was het maar waar. Agroplaza zit al vanaf 2000 “op slot” vanwege het feit dat de overheid toen bedacht dat er nieuwe plannen
gemaakt gingen worden betreffende de hei in onze achtertuin. Goei werk heeft tijd nodig maar uiteindelijk wachten wij al 18 jaar op duidelijkheid.

Het kan snel gaan.

In oktober vorig jaar leek er eindelijk schot in de zaak te komen, heel erg veel schot. Man, man, man met stoom en kokend
water werden er allerlei wilde plannen gepresenteerd door de provincie en kompanen. We kregen het er benauwd van, zoveel voortvarendheid hadden we nog niet eerder mee gemaakt. Er werd een enorme projectorganisatie opgetuigd, het mag wat
kosten daar bij de provincie.  De leden van deze organisatie zouden allemaal goed gaan luisteren naar wat wij nu eigenlijk te zeggen hebben over deze hele toestand. Zorgvuldigheid is geboden, is de stelling want de boeren, grenzend aan het betreffende natuurgebied, moeten zich natuurlijk wel kunnen vinden in al die plannen.Tenslotte zijn we allemaal op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar ?

Jeugdzorg.

We schrijven, mei 2018. Wat eerst als eenstoomwals over ons heen kwam is inmiddels gereduceerd tot een speelgoedtreintje. We hebben al de nodige gesprekken gevoerd met belangrijke mensen, die allemaal druk zijn met onze toekomst en die van de hei. Op een zonnige donderdag worden wij bezocht door een vertrouwenspersoon. Naast ecologen, gebiedscoördinatoren, technische medewerkers en een heleboel andere belangrijke functionarissen die zitting hebben in de projectorganisatie, heeft de provincie ook gezorgd voor een vertrouwenspersoon. Die komt niet praten over hoogveen of waterstanden. Zij is
aangesteld om de bewoners van Agroplaza, moreel te ondersteunen bij  het hele proces. Dus als de grote boer en ik  overmand door Natura 2000 stress, elkaar iets dreigen aan te doen dan kunnen we haar bellen. De komst van deze vertrouwenspersoon is ook de kleine boer ter oren gekomen en hij vraagt nog even voor de zekerheid wat een vertrouwenspersoon nu precies doet. Als we hem dat tot in detail hebben uitgelegd, wordt het even stil.

“Is die mevrouw van Jeugdzorg, vraagt hij, want dan wil ik haar ook heel erg graag even spreken. Dan kan ik haar vertellen dat
ik hier wordt uitgebuit, er vindt hier kinderarbeid plaats. Ik heb maar liefst vier dagen in de tuin moeten werken van jullie en dat terwijl ik vakantie heb” We staan meteen weer met beide benen op de
grond, er zijn inderdaad veel belangrijkere zaken in ons leven dan Natura 2000.