Privacy verklaring

 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene  verordening Gegevensbescherming van kracht. Onderstaand privacybeleid is van toepassing op websitebezoeken van
Boerdereilen en zeilen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

Boerdereilen en zeilen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u het contactformulier invult, u zich abonneert  of een reactie plaatst bij een blog.

Het betreft de
volgende gegevens: 

  • Voor- en achternaam
  • IP-adres.

Boerdereilen en zeilen doet niets met deze gegevens anders dan u antwoorden of melden dat er weer een nieuwe blog is geplaatst.

Bewaren gegevens

Gegevens worden opgeslagen zolang als nodig is voor het abonnement of beantwoording van een e-mail.

Delen met anderen.

Boerdereilen en zeilen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Boerdereilen en zeilen werkt samen met;

  • Facebook,
    dit om mijn blogs te plaatsen op dit social media.

Boerdereilen en zeilen maakt geen gebruik van Google Analytics

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen door gebruik te maken van het contactformulier.

Boerdereilen en zeilen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging en SSL.

Boerdereilen en zeilen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Boerdereilen en zeilen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Boerdereilen en zeilen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hedwig Hansen op via info@boerdereilenenzeilen.nl

Daarnaast update ik mijn website minimaal 1 keer per maand, ter voorkoming van hackpogingen en heb ik mijn site goed beveiligd met wachtwoorden.

Contact

https://boerdereilenenzeilen.nl is een website van Hedwig Hansen en is als volgt te bereiken:

  • Door middel van het contactformulier.

Dit privacy beleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

Boerdereilen en zeilen, gevestigd te Wierden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.