Wij van Agroplaza zijn in de war, we weten het even niet meer. Daarom schrijven wij u een brief in de hoop dat u onze vragen kunt beantwoorden en ons gerust kunt stellen.

Zoals te lezen in de krant van 30 maart bent u van mening dat koeien in de wei horen te staan en daarom moeten de melkveebedrijven hun grondgebonden karakter behouden en versterken. Praktisch gezien betekent dit dat een bedrijf voldoende grond moet hebben om de koeien naar buiten te kunnen laten en er de koeienmest op kwijt te kunnen.

Wij denken dat geen enkele boer, boerin of andere landgenoot dáár bezwaar tegen zal hebben. Ook wij van Agroplaza niet, maar toch raken wij een beetje confuus van deze stelling.  Al ruim tien jaar lang wordt Agroplaza “bedreigd” door de natuur die achter ons bedrijf ligt. Dat bedoelen wij niet vervelend want ook wij genieten van dat prachtige stukje Twents hoogveen ware het niet dat wij ook al ruim tien jaar lang te horen krijgen dat dit gebied onderdeel uit gaat maken van een soort Europees natuurnetwerk. Dat hebben ze in Brussel allemaal bedacht. Dus als er nu nog lezers zijn die denken dat er daar in Brussel niet gewerkt wordt, die hebben het mis.

Dat alles heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering van Agroplaza en misschien zelfs voor het voortbestaan ervan. Al meer dan tien jaar leven wij met de gedachte in ons achterhoofd dat wij misschien moeten gaan wijken voor de natuur. Tis zoals tis maar het zou fijn zijn als er nu gewoon eens een beslissing genomen werd door u. U bent namelijk degene die de toewijzing van onze achtertuin tot Europees natuurgebied kunt bewerkstellingen. Liever niet natuurlijk want dat scheelt ons een hoop gedoe en stress, maar neem in ieder geval een beslissing. Als wij vervolgens in de krant lezen dat u alle koeien in de wei wilt hebben fronsen wij toch wel even de wenkbrauwen. Onze mooie groene perceeltjes, die liggen tussen ons bedrijf en het mogelijk aan te wijzen natuurgebied, lenen zich inderdaad uitstekend voor weidegang. Maar daar zit ‘m nu net de kneep want dat mag dus niet van u of van Brussel, we zijn het spoor een beetje bijster. Zelfs deze mooie groene percelen moeten opgeofferd worden aan de natuur, daar mag straks geen koe meer op grazen laat staan drieten. Er mag geen mais meer op verbouwd worden, aardappeltjes op gerooid worden of mest op uitgereden. Niets, nada, nakkes, noppes. De natuur moet er zijn gang kunnen gaan om de natuur in het aan te wijzen, achterliggende natuurgebied te kunnen laten groeien. Snapt u het nog? Wij in ieder geval niet. Want waar moeten onze dames dan straks gaan weiden als onze groene perceeltjes zijn verwilderd en het onkruid je tot boven de kruin groeit? Grond voldoende rondom Agroplaza maar als die niet gebruikt mag worden zoals u (en wij) dat graag zouden willen dan wordt het natuurlijk best lastig. Dus misschien kunt u even in Brussel om opheldering gaan vragen en vervolgens gewoon een beslissing nemen. Dan weten wij tenminste waar we aan toe zijn. 

Bedankt voor uw aandacht en we hopen spoedig van u te horen.

Hartelijke groeten, de bewoners en koeien van Agroplaza.