De grote boer heeft iets nieuws bedacht. Geen aanvullende activiteiten ter verbetering van de bedrijfsvoering van Agroplaza, want da löpt wa. Ook niet met betrekking tot de ontwikkelingen rondom de verkoop van Agroplaza, want da löpt mangs nich. Ik was heel even bang dat hij zich, na het lopen van de marathon in Berlijn en de inschrijving voor de marathon van
Rotterdam, alsnog op hoge leeftijd professioneel wilde gaan bekwamen in de duurlopen. Maar gelukkig is hij wel zo realistisch om in te zien dat dat voor hem niet meer is weggelegd. Net zoals die rode Ferrari of Harley Davidson, die
veel mannen van zijn leeftijd in een vlaag van verstandsverbijstering aanschaffen. Niks van dat alles, geen gekkigheid voor de grote boer want daar houdt hij niet van. 

Boer Koekoek. 

De grote boer heeft sinds kort een baan. Nou heeft hij die altijd al wel gehad, als agrarisch ZZP-er maar nu heeft hij een heuse betaalde baan. En die baan doet hij er gewoon even bij. Hij zet zich met hart en ziel in voor het project Boeren voor drinkwater.  Zijn taak is om collega-boeren ervan te overtuigen dat zij, met enkele aanpassingen in de bedrijfsvoering, een
forse bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van uw en mijn drinkwater. En daar hebben onze bloedjes van (klein) kinderen in de toekomst, als ze oud en grijs zijn, ook nog profijt van. Het gaat er professioneel aan toe.
Hij typt zich een ongeluk aan gespreksverslagen, maakt Excelbestanden, houdt een heuse agenda met afspraken bij en regelmatig ligt de vloer hier bezaaid met kaarten van het Kadaster. Dat zijn indrukwekkende documenten met alle percelen van de ons omringende boeren in mooie kleuren weergegeven. Maar over dat laatste maak ik me wel een beetje zorgen. De grote boer is namelijk nogal kleurenblind. Ik hoop dus van ganser harte dat hij in dit project de percelen van boer Koekoek niet verward met die van boer Harms want dat zou wel eens tot een storm in een glas water kunnen gaan leiden. 

Aardappels en toetjes. 

De kleine boer en kleine boerin  vinden het allemaal maar vreemd dat de grote boer, hele dagen van huis is. Naar zogenaamde afspraken gaat, notabene samen met een collega van het vrouwelijke geslacht. Zij hebben zo hun bedenkingen over dit alles, zeker ook omdat deze dame wel eens bij ons over de vloer komt.  Dat is wel erg verdacht vinden zij en daarom willen zij de waarheid op tafel.  Tijdens het avondeten wordt dan ook onomwonden gevraagd of de grote boer misschien  “onder, n droad deur aan’t vret’n is “ De grote boer en ik kijken elkaar onnozel aan, we zijn er even stil van.  Wat een onderwerp zo tussen de aardappels en het toetje door.  Maar nee hoor, de grote boer verzekerd ons dat het niet het geval is en eet gestaag door want zijn volgende afspraak wacht. Geen geteut over koetjes en kalfjes tijdens die bespreking. Misschien wordt er een bult water naar de zee gedragen of moet er een beetje water bij de wijn gedaan worden. Maar de grote boer beleeft plezier aan het drinkwaterproject. En wie weet, mocht het met Agroplaza 2.0 op dat mooie plekje hier niet al te ver vandaan, alsnog niet goed gaan komen, dan kan hij zich misschien gaan storten in de wereld van het agrarisch advies met als specialisatie watermanagement. Dan heeft koning Willem Alexander er een geduchte concurrent bij.