Op oale groond

De grote boer springt op zijn fiets en zet koers naar buurboer. Daar worden vele andere buurtjes verwacht voor een belangrijke bijeenkomst. Ditmaal niet met mensen uit het Natura 2000 team maar met een heuse Europarlementariër voor Milieubeheer,
Volksgezondheid en Voedselveiligheid. Deze dame is Twentse in hart en nieren en staat al jaren op de barricades voor ons, boeren van het Twentse platteland. Ze is een graag geziene gast hier in de regio en dus komt ze maar weer eens polshoogte nemen op oale groond. Ze laat zich graag bijpraten over de bevindingen van de betrokken boeren betreffende het hele Natura 2000 gedoe. Het kan er natuurlijk ook mee te maken hebben dat er in mei weer verkiezingen zijn voor het Europees parlement en ze wellicht nog een paar stemmen kan gebruiken, maar een kniesoor die daar op let. Ook boerin en voormalig wethouder, van onze mooie gemeente is aanwezig, want ook zij spant zich al jarenlang met veel energie in, voor behoud en verbetering van de agrarische sector in dit gebied. Het zijn twee zwaargewichten hoor, die hier zijn komen opdraven. Geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken.

Annexatie.

Het is volle bak bij buurboer, er is heel wat volk afgekomen op deze bijeenkomst. De grote boer hoort gelaten alle verhalen van de aanwezigen aan. Het lijkt zo simpel allemaal, er moeten gewoon een paar maatregelen genomen worden om het hoogveen te laten terugkeren op de hei. En om dit natuurgebied nog groter en diverser te maken, worden de weilanden die grenzen aan de hei, simpelweg ook geannexeerd.
Maar in werkelijkheid is het een enorme operatie, waarbij elk voordeel minstens vijf nadelen heeft of elk nadeel zeker ook vijf voordelen. Het is om tureluurs van te worden en het einde is nog lang niet in zicht.

Wis en waarachtig.

Na het officiële gedeelte is er tijd voor de koetjes en kalfjes. De grote boer wordt aangeklampt door één van de aanwezigen die hem vraagt wanneer wij gaan verhuizen naar Drenthe ? De grote boer kijkt de vrouw in kwestie onnozel aan.
Verhuizen ? Naar Drenthe ? Deze dame heeft vernomen van de tante, van de overbuurvrouw, daar de groenteboer weer van, die heeft een kameraad van de visclub en daar de opa van…… die wist te vertellen dat wij naar Drenthe gaan verhuizen.         We hebben de betreffende melkveehouderij al gekocht, zegt ze. De grote boer is met stomheid geslagen, hij wist zelf nog niet dat hij gaat verhuizen naar Drenthe, laat staan dat hij daar al een melkveehouderij gekocht heeft. Maar het verhaal neemt waarachtig nog een veel vreemdere wending, als een andere aanwezige de grote boer vraagt naar het bedrijf dat wij gekocht
zouden hebben in Zuid Holland. Nou breekt de klomp van de grote boer toch echt. Wat is dit allemaal, wat gebeurt hier toch ? De wildste verhalen doen er de ronde over onze bedrijfsverplaatsing, verhalen waar wij in ieder geval geen enkele input aan hebben gegeven. We zijn reuze benieuwd naar het ontstaan van deze onzin. Fake news zou the Trumpster zeggen en dit is echt de enige keer dat ik het met die pipo eens ben. Fake news mensen, fake news. Of in gewoon Nederlands, geloof niet alles wat er in het WIS verkondigd wordt. En voor de mensen die niet weten wat het WIS is, bij deze:

Het Wandelgangen Informatie Systeem.

Als er echt verhuisd gaat worden dan melden wij dat zelf wel en zijn jullie de eerste die het lezen.