Beste mevrouw op Facebook die mij een k⁎tboer noemt.

Ja u leest het goed. Ik richt me tot u mevrouw, die mij op Facebook een k⁎tboer noemt. Naar aanleiding van een artikel van Stichting Wakker Dier, ventileert u op social media uw ongezouten mening over de melkveehouders van Nederland. Die
melkveehouders zijn volgens u allemaal k⁎tboeren. Natuurlijk mag u uw mening uiten, we wonen tenslotte in een land waar de vrije meningsuiting een groot goed is. En hoewel u mij niet persoonlijk kent en ik u ook niet, voel ik mij toch aangesproken door uw opmerking. Ik behoor namelijk tot de sector die u bedoeld, ik ben zo’n k⁎tboer.

U baseert uw opmerking op de informatie die Wakker Dier verstrekt in een artikel op Facebook. In het kort komt het er in dat artikel op neer dat, naar aanleiding van onderzoek door de NVWA er twaalfhonderd Nederlandse melkveehouderijen zijn
aangetroffen, waar slecht gezorgd zou worden voor de kalveren, vaak met de dood tot gevolg. Dat u daar een mening over heeft snap ik best, die mag u ook laten horen. Maar heeft u ook de dagen daarna, op diezelfde social media, gelezen dat
het aantal van twaalfhonderd al snel naar beneden is bijgesteld naar negenendertig ? Ik denk het niet. Stichting Wakker Dier zal deze informatie namelijk niet verstrekken, daar hebben ze geen baat bij. Ze houden zich dan ook angstvallig stil. Misschien heeft u het wél gelezen, maar toch hoor ik óók u nu niet meer. Natuurlijk zijn negenendertig bedrijven, die zich schuldig maken aan slechte verzorging van de kalveren, er negenendertig te veel, dat mag niet onopgemerkt blijven. De Nederlandse melkveehouderij zit niet te wachten op dergelijke prutsers, ik ga er voor het gemak maar even van uit dat dit prutsers zijn. Maar ondanks dat is het niet ondenkbaar dat er ook andere, wat minder voor de hand liggende redenen zijn voor de hoge kalversterfte op die bedrijven. De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden. 

Wat mij wel tegen de borst stuit is dat u, en velen met u, naar aanleiding van dergelijke berichten de hele sector over één kam scheert. Dat is niet terecht. In elke beroepsgroep, dus ook in die waar u misschien toe behoort, zitten mensen die zich met hart en ziel inzetten, evenals anderen die er een potje van maken. Dat maakt de sector niet per definitie goed of slecht. Misschien bent u fervent vegetariër of veganist en is elke consumptie van dierlijke producten u een doorn in het oog, daar heb ik begrip voor. U moet eten en drinken wat u zelf wilt, dat doe ik tenslotte ook. Maar veroordeel de boeren niet, die voedsel produceren voor anderen die wél dierlijke producten op hun menu willen hebben. Misschien heeft u er uw levenswerk van gemaakt om de vegetarische/veganistische levenswijze in ons land naar een hoger niveau te tillen, u krijgt mijn respect. Het zal u misschien verbazen, maar ook ik ben voorstander van het verminderen van de vleesconsumptie, maar niet ten koste van alles. Of bent u een gepassioneerde dierenvriend en zet u uw talenten in om het dierenwelzijn te verbeteren ? Dan neem ik mijn petje voor u af. U moet doen waar u zich goed bij voelt, waar u voldoening uit haalt. Maar daarom hoeft u mij nog geen k⁎tboer te noemen omdat ik nu eenmaal een ander beroep uitoefen dan u, of over een aantal zaken een andere mening heb. 

Ik en met mij vele andere Nederlandse boeren, realiseren zich maar al te goed dat er in de huidige agrarische sector iets drastisch zal moeten veranderen om er voor te zorgen dat niet alleen ons land maar de hele aarde leefbaar blijft. En laat nou net die Nederlandse boer voorop lopen als het gaat om duurzaamheid en innovatie. Er wordt met grote interesse vanuit het buitenland gekeken naar onze innovatieve ontwikkelingen, de goede kwaliteit van ons voedsel wordt geprezen in de hele wereld. Dat bedenk ik niet zelf, daar zijn onderzoeken naar gedaan. 

Als het gaat om dierenwelzijn in Nederland is er zeker nog wel het één en ander te bereiken, maar laten we elkaar nu geen mietje noemen en denken dat alleen de boeren daar verantwoordelijk voor zijn. Misschien heeft uw hond het ook niet zo
prettig de hele dag alleen thuis, driehoog achter omdat u moet werken. Maar ik begin niet meteen te schelden want ik ken u niet persoonlijk mevrouw. Ik weet dus niet of u wel werkt of een hond heeft en of u driehoog achter woont. Als dat inderdaad allemaal niet het geval is, mag u bovengenoemde opmerking als niet geschreven beschouwen. 

Ik ben van mening dat de Nederlandse agrarische sector goed op weg is maar dat er zeker nog een lange weg te gaan is.     Dat het misschien niet zo snel gaat als u zou willen is vervelend en ik snap uw ongeduld. Wat u ook van mij vindt, mevrouw die mij een k⁎tboer noemt, ik ben er trots op dat ik deel mag uitmaken van deze sector die er tenslotte toch maar mooi voor zorgt dat wij in Nederland en ver daarbuiten, kwalitatief goed eten op ons bord hebben. 

Ik wens u nog een fijne, zonnige dag en eet smakelijk vanavond.